Vậy là hơn 4 ngày đã trôi qua kể từ khi cụm máy chủ MU Siêu Việt chính thức open và giờ đây đã tìm ra được những Chiến Binh Thần Tốc.

Thông tin về sự kiện xem lại tại đây: http://forum.musieuviet.com/showthre...8446#post28446

Giải thưởng:
STT
Chủng tộc Tên phần thưởng Nhân vật
1 Phù thùy 50 Vzen + 50 Xu vào TK KssKun
2 Chiến binh 50 Vzen + 50 Xu vào TK MasTerGame
3 Tiên nữ 50 Vzen + 50 Xu vào TK Tian
4 Đấu sĩ 50 Vzen + 50 Xu vào TK Sangdz
5 Chúa tể 50 Vzen + 50 Xu vào TK Korea
6 Thuật sĩ 50 Vzen + 50 Xu vào TK HongNhien
7 Thiết binh 50 Vzen + 50 Xu vào TK General

Chú ý:
  • Phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản ngay khi có thông báo này.


Các sự kiện đang diễn ra: